Misi & Visi


A. Misi.

Mewujudkan satu bentuk jaringan warga SISTA yang mapan, berilmu, beriman dan bertaqwa serta menjadi pemimpin di dalam masyarakat demi menegakkan syari’at Allah s.w.t. di dalam semua bidang.

B. Visi.

Mensyariatkan, memertabatkan dan mendaulatkan Islam agar menjadi “Way of Life” untuk dunia dan akhirat.

C. Motto.

الى الغاية القصوى

“Kearah Mencapai Matlamat Tertinggi”

نكافح للمجد

“Menuju Kejayaan Yang Hakiki”