OBJEKTIF PENUBUHAN


Penubuhan Alumni SISTA ini mempunyai objektif-objektif tertentu seperti:

  1. Mengambil satu daya inisiatif untuk mengumpul seramai mungkin bekas pelajar demi mewujudkan satu bentuk jaringan (networking) supaya dapat merealisasikan tujuan penubuhan Amni SISTA itu sendiri.
  2. Menjadi wadah bagi warga SISTA dalam mensyari’atkan, mendaulatkan dan memartabatkan Islam di negeri Perak, Malaysia dan Dunia seluruhnya.
  3. Merealisasikan motto “Menuju Mertabat Tertinggi” (“Ila al-Ghayati Qawa” dan “Nukafihu lil Majdi” iaitu menjadi insan yang memainkan peranan penting dalam memberi manfaat di dunia dan akhirat.
  4. Menjadi platform kepada warga SISTA untuk menyumbang bakti semula kepada kedua-dua sekolah selepas mereka keluar dan Berjaya di dalam bidang masing-masing dalam pelbagai bentuk sama ada dalam bentuk idea, tenaga, kepakaran dan kewangan.
  5. Penggabungan dan pengemblengan idea, tenaga, kepakaran dan kewangan bekas-bekas pelajar demi meningkatkan taraf kedua-dua sekolah agar terus maju dan berjaya di dalam mengeluarkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja Berjaya di dalam akademik tetapi Berjaya menjadi insan yang lengkap (kamil) dalam menempuh cabaran terkini.
  6. Menjadikan kedua-dua sekolah, pelajar-pelajar dan bekas-bekas pelajar agar terus Berjaya di dunia dan di akhirat serta menjadi alat pemangkin dalam pembangunan rohani dan jasmani ummah di Negeri Perak khususnya, Malaysia amnya begitu juga di dunia seluruhnya.